fbpx

Privacyverklaring

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bio Lou verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt. Hieronder tref je de 9 ingrediënten aan van mijn privacyrecept.

 

1. Over mij

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Bedrijfsnaam: Bio Lou
KvK-nummer: 34317007
Contactpersoon: Milou Cornelissen
E-mailadres: milou@biolou.nl

 

2. Persoonsgegevens

Bio Lou verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die (mogelijk) verwerkt worden zijn je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens (persoonlijke) domeinnaam en IP-adres.

Hoe komt Bio Lou aan jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens komen meestal gewoon van jou zelf. Bijvoorbeeld omdat je een formulier invult op de website, een mailtje stuurt of telefonisch contact opneemt.
Het IP-adres wordt verzameld wanneer je de website bezoekt.

 

3. Doeleinden & Grondslag

Om deze redenen worden de persoonsgegevens verwerkt:

Contactformulier of e-mail
Je kunt contact opnemen via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen.
In een contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en nog extra informatie die je zelf kwijt wilt. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier wordt alleen verwerkt met als doel om goed op je bericht en aanvraag te kunnen reageren.

Facturatie
Als je een reservering hebt gedaan of opdracht hebt gegeven worden de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die reservering of opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal bovendien te zien zijn van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Offertes, facturen en betaalgegevens worden ongeveer 8 jaar bewaard.

Google analytics
De website van Bio Lou verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Hiermee kan worden bijgehouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Bio Lou heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gerechtvaardigd belang

Bio Lou heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij is een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en het belang van Bio Lou. Omdat het onschuldige gegevens zijn, die ik nodig heb om bepaalde functies mogelijk te maken en ik zorgvuldig met de gegevens omga, vind ik dat de afweging in het voordeel van Bio Lou uitvalt.

 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Jouw gegevens worden mogelijk gedeeld met de volgende partijen, waaronder deze verwerkers:

– Hosting van de website
– Hosting van de e-mail
– Serverbeheerder
– Bezorgdiensten
– Boekhouder en boekhoudsoftware
– Marketingdiensten
– Betaaldiensten
– Links

Op de Bio Lou website zal je links naar externe websites kunnen aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software, en op een beveiligde laptop. De persoonsgegevens die door Bio Lou of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Bio Lou. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn allemaal zelf vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bio Lou privé is.

 

6. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bio Lou zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit kan je doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bio Lou. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bio Lou.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bio Lou opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bio Lou al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens 
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bio Lou vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bio Lou niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Bio Lou jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar: milou@biolou.nl.

 

7. Cookies en analytics

Bio Lou verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

 

8. Plichten

Bio Lou verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van de diensten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een bevestiging van de reservering te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bio Lou de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bio Lou met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Bio Lou behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bio Lou dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bio Lou te beschermen. Daarbij tracht Bio Lou altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

9. Wijzigingen

Het kan zijn dat Bio Lou de privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd. De nieuwe privacyverklaring zal altijd op de website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen de wijzigingen ook direct met jou worden gecommuniceerd.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via e-mail: milou@biolou.nl